Bloed-hersen barrière lekkage als voorspellende factor voor post-stroke epilepsie

Bij ouderen is een beroerte de meest voorkomende oorzaak van nieuw ontstane epilepsie. Het is echter nog onvoldoende bekend welke biologische factoren hierop van invloed zijn. Wij willen aantonen hoe de bloed-hersenbarrière (BHB) is betrokken bij, en voorspellend zou kunnen zijn voor, het ontstaan van epilepsie na een beroerte. Wij zullen een nieuwe, geavanceerde, MRI-techniek gebruiken waarbij we op een niet-belastende manier informatie krijgen over de BHB (met dynamic contrast enhanced MRI). Dit zullen we klinisch toepassen in patiënten na een beroerte, waarbij we willen onderzoeken of geavanceerde MRI metingen mogelijk voorspellend zijn voor het later ontwikkelen van epilepsie. In een proefdierstudie zal bij ratten een beroerte worden opgewekt waarna op verschillende tijdstippen de BHB permeabiliteit zal worden gemeten om de invloed daarvan op epileptogenese te bepalen. Tevens zal onderzocht worden wat het effect is van het manipuleren van de BHB op de ontwikkeling van epilepsie.


Gefinancierd door